დაბრუნების პოლიტიკა

დაბრუნების წესები და პირობები:

 

1. „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ” თანახმად, მყიდველს უფლება აქვს, დისტანციურად შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება განახორციელოს საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.

2. შეძენილი ნივთის დაბრუნება/გადაცვლა     შესაძლებელია თუ:

  • ნივთს აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი.
  • ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქტის დეტალები არ შეესაბამება აღწერილობას.
  • შეძენილი ნივთის ფერი არასწორად იქნება მოწოდებული.
  • ნივთს აღმოაჩნდება მექანიკური დაზიანება.

 

3. პროდუქტის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის შემდეგ დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს შესაბამისი საგარანტიო პირობებით.

4.პროდუქტის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, თუ სერვის ცენტრი გასცემს შესაბამის დასკვნას, ნივთის ჩანაცვლება/უკან დაბრუნება მოხდება დასკვნის მიღებიდან 7 სამუშაო დღეში.

5.ნივთის უკან დაბრუნების ან გადაცვლის შემთხვევაში მოთხოვნა უნდა იქნეს დაფიქსირებული მონითის ცხელ ხაზზე 0322 00 05 33, ან უნდა დაგვიკავშირდეთ ონლაინ ჩატის მეშვეობით. ასევე შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ შეტყობინება ონლაინ მაღაზიის ოფიციალურ საკონტაქტო მეილზე info@monity.ge.

6.განაცხადის დაფიქსირებიდან, პროცესის მიმდინარეობის შესახებ სრულ ინფორმაციას მოგაწვდით ჩვენი წარმომადგენლები 24 სთ-ის განმავლობაში, (დაზუსტებული ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში).

7.ნივთის ყიდვიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომერზე ან საიტიდან ონლაინ ჩათის მეშვეობით და მოგვაწოდოთ ფოტო და ვიდეო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა, შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ გამყიდველ მაღაზიასთან კომუნიკაციაში.

8.იმ შემთხვევაში თუ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება გადაწყვიტეთ , პროდუქცია უნდა იყოს გამოუყენებელი და  გაუხსნელი, რაც ითვალისწინებს ორიგინალ შეფუთვას.

9.განვადებით შეძენილი ნივთის უკან დაბრუნების ან/და გადაცვლის ვადები დაცული იქნება მომწოდებლებისა  და მათი მომსახურე სერვის ცენტრების შიდა სტანდარტების შესაბამისად.

 

10. მომხმარებელს არ აქვს უფლება უარი თქვას ხელშეკრულებაზე იმ შემთხვევაში თუ:

  • მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული.
  • მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო.

11. თუ კომპანია და გამყიდველი თანხმობას აცხადებს მომხმარებლის მიერ ნივთის/პროდუქტის დაბრუნებაზე ასეთ შემთხვევაში, კომპანია იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს მომხმარებლის მიერ ნივთში/პროდუქტში გადახდილი თანხა არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

12. თუ კომპანია და გამყიდველი უარს აცხადებს მომხმარებლის მიერ ნივთის/პროდუქტის დაბრუნებაზე(ნივთის კონდიიდან გამომდინარე, იგულისხმება შეფუთვაც) შეძენილი პროდუქტი დაგიბრუნდებათ უკან.

13. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომხმარებელის იმ საბარათო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით, რომლითაც განხორციელდა ნივთის შესყიდვა ან მომხმარებლის პირად საბანკო ანგარიშზე.

 

 

შენიშვნა:

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგად ანულირდება მხარეების მიერ დისტანციური ხელშეკრულების შედეგად ნაკისრი ვალდებულებები.