მიწოდების პოლიტიკა

მომხმარებელს პროდუქტი მიეწოდება შეკვეთიდან დღის განმავლობაში, თუ შეკვეთა გაკეთებულია შუადღის 2 საათზე. 

ხოლო ამ დროის შემდეგ შესაძლოა მიწოდება მოხდეს მეორე დღის პირველ ნახევარში.

მიწოდება ხდება როგორც თბილისის მასშტაბით ასევე რეგიონებში და მისი საფასური შეადგენს 5 ლარს თბილისში, ხოლო 8 ლარს რეგიონებში.